Välkommen till Vinterlägret 2012!

Vinterlägret 2012 ersätts av Uppsala Balboa Winter Camp

Tack vare en hårt arbetande liten Vinterlägergrupp kunde 2011 års upplaga av lägret genomföras på ett förtjänstfullt sätt, men återväxten i Vinterlägergruppen har varit mycket svag de senaste åren vilket resulterat i att det nu inte finns några som är beredda att hålla i 2012 års upplaga.

Däremot ordnar Swingkatten ett balboaläger januari 2012 (27-29 januari). Se www.swingkatten.se/ubwc för mer info.

Vinterlägret är ett omfattande arrangemang som kräver mycket planering och förberedelser och eftersom ingen projektgrupp finns anser styrelsen att det inte är möjligt att genomföra lägret 2012. Vi hoppas dock att lägret återkommer någon gång i framtiden.

Frågor?

Hör av dig till kontaktpersonen för vinterlägret i styrelsen: ordforande@swingkatten.se


© Swingkatten   |   Mejla gärna frågor eller synpunkter till webbredaktion@swingkatten.se